Ημερίδα του Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων για το Νέο Εξεταστικό Σύστημα και Μηχανογραφικό 2019