Περιφέρεια: Συνάντηση του Δικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για τα έργα ΕΣΠΑ

Δυο εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων προβλημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Αχαΐας

Παρατηρητήρια καταγραφής απορριμμάτων στις ακτές και τον θαλάσσιο χώρο του Κορινθιακού