Διευκόλυνση προσβασιμότητας στην Κτηματογράφηση ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών του Ν. Αχαΐας ζητά ο Ανδρέας Κατσανιώτης

Στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις Βουκουρεστίου και Βελιγραδίου συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος

Υποψήφιος Περιφερειάρχης με την «Πατριωτική Αυγή για την Δυτική Ελλάδα» ο Ανδρέας Νικολακόπουλος