51 περιφερειακοί σύμβουλοι θα εκλεγούν στη Δυτική Ελλάδα

51 περιφερειακοί σύμβουλοι θα εκλεγούν στη Δυτική Ελλάδα

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, ορίζεται ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), µε βάση το μόνιμο πληθυσμό της. Στη Δυτική Ελλάδα, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή, ο πληθυσμός είναι 679.796 και συνεπώς ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων θα είναι 51 συνολικά (23 στην Αχαΐα, 16 στην Αιτωλοακαρνανία και 12 στην Ηλεία).

  • Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.