Στο παρεκκλήσι του Αγίου Ευσταθίου Πτέρης τα Ιερά Λείψανα του Αγίου από τον ομώνυμο Ι. Ν. Νέας Ιωνίας

Η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»