«Ποιοτική Αιγιάλεια»: «Δεν χωρά καμία προσωπική ή πολιτική σκοπιμότητα στο θέμα των απορριμμάτων»