Υποχρέωση δήλωσης αλιευτικής παραγωγής για την ανανέωση της ισχύος των επαγγελματικών αδειών

Ημερίδα του Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων για το Νέο Εξεταστικό Σύστημα και Μηχανογραφικό 2019