Οι κεντρικές ομιλίες από την «Αριστερή Παρέμβαση – Αντικαπιταλιστική κίνηση στην Δυτική Ελλάδα»