Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ανατολικής Αιγιάλειας: «Κανένα έργο για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Αιγείρας»

Ψυχράμη: «Οι δημοτικές παρατάξεις των ανθυποψηφίων μας υπόσχονται απεριόριστες θέσεις εργασίας στο Δήμο»