Στην πρώτη δεκάδα των Δήμων όλης της χώρας ο Δήμος Αιγιάλειας στην αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος «Φιλόδημος»

Εκδήλωση στο Αίγιο για την καταστροφή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία