Χορήγηση ή ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019

Χορήγηση ή ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2019 η χορήγηση ή ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019…

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους δικαιούχους Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ είναι:
1.
Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου (δίνεται από την υπηρεσία).
2.
Φωτοτυπία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και θα αναφέρεται η διάρκεια αυτής ή απόφαση ΚΕ.Π.Α.
3.
Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες ή από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης.

Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Επιδοματούχων από τους Δήμους ή τις Περιφερειακές Ενότητες ή τον ΟΠΕΚΑ:
1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
2.
Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (φορολογικού έτους 2018).

Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους, δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.
Για νέους δικαιούχους απαιτούνται όλα τα παραπάνω και επιπλέον δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
Για ανανέωση και έκδοση νέων καρτών, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε σε όλα τα ΚΕΠ των δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, ως εξής:
Π.Ε. Ηλείας: Διοικητήριο Πύργου, Μανωλοπούλου 47 – Όροφος 4, γραφείο 7, Τηλ. 2621360434, 2621360437, 2621360439.
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: Μεσολόγγι, Διοικητήριο Μεσολογγίου, Κύπρου – Όροφος 1, γραφείο 11, Τηλ. 2631361154 και Αγρίνιο, Τμήμα Δημόσιας Υγείας Αγρινίου, Εθν. οδός Αντιρρίου-Ιωαννίνων 1, Όροφος 2, γραφείο 11, Τηλ. 2641363201.
Π.Ε. Αχαΐας: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, Π.Π. Γερμανού 98, Όροφος 1 γραφείο 3 και 4, Πάτρα, Τηλ. 2613620746, 2613620739, 712-731.