Το Σάββατο (6/4) η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Αιγιάλειας

Το Σάββατο (6/4) η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειριστών Αιγιάλειας

Την Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί το Σωματείο Χειριστών Αιγιάλειας, το Σάββατο 6 Απριλίου και ώρα 18.00, στα γραφεία του στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου (οδός Αριστείδου 4) με τα παρακάτω θέματα:
1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός της Διοίκησης ετών 2016, 2017, 2018 και εγκρίσεις αυτών.
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Λήψη απόφασης για αντιπροσώπευση στη Γ.Σ.Ε.Ε. μέσω Ε.Κ.Αιγίου ή Ο.Χ.Μ.Ε.Ε..
4. Ανακοινώσεις – Προτάσεις και Λήψεις Αποφάσεων.