Το πρόγραμμα του Χρήστου Γούτου για Περιβάλλον και Πολιτική Προστασία

Το πρόγραμμα του Χρήστου Γούτου για Περιβάλλον και Πολιτική Προστασία

Από τη Δημοτική Παράταξη «Αιγιάλεια Αύριο» εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
Σήμερα, συνεχίζουμε την παρουσίαση των Προγραμματικών μας θέσεων.
Μετά από συζητήσεις, συνεργασίες, αναζήτηση λύσεων και γνώση των κακώς κειμένων αλλά και αναγκών της κοινωνίας μας, δημοσιοποιούμε αυτά που θέτουμε ως προτεραιότητα για την επόμενη μέρα στο Δήμο.
Η συνέχεια δίδεται με τo Περιβάλλον. Αυτές είναι οι τελικές μας προτάσεις:
Προστασία και ανάδειξη Υδροβιότοπου Αλυκής µε ήπιες παρεμβάσεις προορισμού bird watching, bird photography.
Περιβαλλοντικές μελέτες διάνοιξης οδών, για λόγους ασφαλείας στην Αλυκή Αιγίου.
Δράσεις προστασίας και ανάδειξη Λίμνης Τσιβλού, Δασών Ζαρούχλας, Πτέρης και Ζήριας.
Δράσεις προστασίας και ανάδειξης του Κορινθιακού κόλπου.
Προάσπιση του δηµόσιου χαρακτήρα των ακινήτων του Υπερταμείου.
Οριοθέτηση και προστασία ποταμών.
Αναδασώσεις σε πυρόπληκτα σημεία.
Ενεργοποίηση μελετών αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών Κορινθιακού.
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντισεισμικής θωράκισης Δήμου Αιγιάλειας.
Άμεση εκπόνηση – επικαιροποίηση επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και ακραίων καιρικών φαινομένων σε συνεργασία µε την πολιτική προστασία.
Έγκαιρος καθαρισμός δασικών και αγροτικών δρόμων, λειτουργία κρουνών σε συνεργασία µε υπηρεσίες και εθελοντικές ομάδες (τις οποίες ενισχύουμε οικονομικά).
Νοιαζόμαστε για το ΣΗΜΕΡΑ – Φροντίζουμε για το ΑΥΡΙΟ.
Κάθε μέρα εδώ για το Περιβάλλον, γιατί το περιβάλλον είναι το σπίτι μας.
Κάθε μέρα εδώ για ένα καλύτερο ΑΥΡΙΟ.
Έχουμε λύσεις για το ΣΗΜΕΡΑ. Έχουμε λύσεις για το ΑΥΡΙΟ.
Γιατί η Αιγιάλεια είναι ωραία!