Το πρόγραμμα της “Ποιοτικής Αιγιάλειας” για την Ανάπτυξη και τον Τουρισμό

Το πρόγραμμα της “Ποιοτικής Αιγιάλειας” για την Ανάπτυξη και τον Τουρισμό

•  Ενισχύουμε την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και την κουλτούρα φιλοξενίας των κατοίκων (καμπάνιες φιλοξενίας, bonus, σεμινάρια, διαγωνισμοί, θεσμός Οινοξένεια κ.α.).
•  Οργανώνουμε άρτια την παραλιακή μας ζώνη, με τις υποδομές που της λείπουν (διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων, καθαριότητα, φωτισμό, κτλ).
•  Αναβαθμίζουμε τον τουρισμό αναψυχής ενισχύοντάς τον συνδυαστικά με μορφές εναλλακτικού τουρισμού: Περιπατητικός, Θρησκευτικός, Οικολογικός, Αγροδιατροφικός, Ορεινός, Αρχαιολογικός.
•  Στοχεύουμε στον συνδυασμό εκδηλώσεων για προσέλκυση επισκεπτών – τουριστών, δηλαδή διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων σε συνδυασμό με τοπικές θεσμοθετημένες εκδηλώσεις (π.χ. Οινοξένεια).
•  Θα αγωνιστούμε για τη λειτουργία πορθμείου, για τη σύνδεση των δύο πλευρών του Κορινθιακού.
  Θα ενθαρρύνουμε ως Δημοτική Αρχή, βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, μέσω πλατφόρμας τύπου AirBNB).
  Αναβαθμίζουμε τις εισόδους των πόλεων.
  Αξιοποιούμε τον χώρο της παλιάς Σιδηροδρομικής Γραμμής στο Αίγιο σε συνεργασία με τη ΓΑΙΑ-ΟΣΕ.
  Συνδέουμε με καινοτόμο τρόπο το Κέντρο του Αιγίου με την παραλία, αναδεικνύοντας τις πολλές σκάλες της πόλης. Οργανώνουμε & αξιοποιούμε με περιβαλλοντικούς όρους την Αλυκή.
  Δημιουργούμε καταφύγιο Τουριστικών σκαφών και πιθανώς, μαρίνα για μόνιμο ελλιμενισμό σκαφών.
  Αναδεικνύουμε την πολιτιστική και οικολογική φυσιογνωμία της Ακράτας.
  Αναδεικνύουμε την Αιγείρα ως πόλη εισόδου στο Δήμο, εστιάζουμε στο Αρχαίο Θέατρο.
  Καθιερώνουμε το Διακοπτό ως πόλη του Οδοντωτού, του Βουραϊκού, της Θάλασσας και του Γέλιου.
  Αναπτύσσουμε τα ιαματικά λουτρά.
  Αξιοποιούμε τα σύγχρονα μέσα προώθησης, για να γνωστοποιήσουμε το νέο πρόσωπο της Αιγιάλειας και τις καινούριες δυνατότητες που πλέον αυτή προσφέρει (Τουριστικά Γραφεία, συνεργασία με Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και άλλους Δήμους, διαδίκτυο, σημεία info, συνέδρια, events, marketing κ.α.).