Συνεδριάζει (15/1) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιάλειας

Συνεδριάζει (15/1) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιάλειας

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου και ώρα 14.00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιάλειας, υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Οικονομικών Περικλή Παπαγιαννακόπουλου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Έγκριση Πρακτικού 3 Διενέργειας Διαγωνισμού – δικαιολογητικά κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (είδη ρουχισμού κλπ.) για τις ανάγκες του Αιγιάλειας».
2. Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής αξιολόγησης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας».
3. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
4. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο» στην παραλία της Τ.Κ. Βαλιμητίκων Δήμου Αιγιαλείας.