Συνάντηση για το μέλλον του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Επιμελητήριο Αχαΐας

Συνάντηση για το μέλλον του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Επιμελητήριο Αχαΐας

Συνάντηση για το επίκαιρο θέμα της συγχώνευσης του ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο Πατρών είχαν στο Επιμελητήριο Αχαΐας ο Πρόεδρος και ο Β’ Αντιπρόεδρος του φορέα, κ.κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκας και Γιάννης Πετράτος αντίστοιχα, με τον Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας κ. Βασίλη Τριανταφύλλου.
Στον κ. Τριανταφύλλου μεταφέρθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αχαΐας να συμμετέχει ενεργά στη διαβούλευση, προκειμένου να μην υπάρξει μείωση των ενεργών φοιτητών στην περιοχή μας και να αποφευχθεί η κατάργηση Τμημάτων και Σχολών που οι απόφοιτοί τους προσφέρουν τα μέγιστα στην αγορά εργασίας και την διασύνδεσή της με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο κ. Πρύτανης μετέφερε στον Πρόεδρο και τον Β’ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας τις ανησυχίες του και τους ζήτησε να συνεισφέρει ο φορέας εποικοδομητικά στο διάλογο.