Προληπτικές παρεμβάσεις σε ποταμούς της Αχαΐας

Προληπτικές παρεμβάσεις σε ποταμούς της Αχαΐας

Σε εγρήγορση βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας αναφορικά με τους κίνδυνους εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή μας. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και Δομών Περιβάλλοντος παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και την κατάσταση των ποταμών και χειμάρρων και προβαίνουν σε κατάλληλες ενέργειες για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων.
Στο πλαίσιο πρόληψης και ενίσχυσης των αντιπλημμυρικών έργων, μηχανήματα της Π.Δ.Ε. ήδη εκτελούν εργασίες στον ποταμό Χάραδρο, όπου το τελευταίο εικοσιτετράωρο παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση της υδάτινης ροής. Πιο συγκεκριμένα, εκτελούνται εργασίες στην εκβολή του ποταμού, προκειμένου να προστατευθεί το σημείο από πλημμυρικά φαινόμενα.
Σημειώνεται, πως από πέρυσι τον Ιούλιο, που αναλήφθηκε από την Περιφέρεια η αρμοδιότητα συντήρησης και διαχείρισης αντιπλημμυρικών έργων, μελετήθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, το σύνολο σχεδόν των ποταμών και χειμάρρων της Αχαΐας. Ήδη βρίσκονται σε τελικό στάδιο ανάθεσης 8 έργα, ενώ έχουν εγκριθεί ή είναι σε διαδικασία ένταξης έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 10.000.000 ευρώ, ώστε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια να γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αχαΐας.