Προκήρυξη για 1.116 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία μέσω ΑΣΕΠ

Προκήρυξη για 1.116 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία μέσω ΑΣΕΠ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ για 1.116 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού σε νοσοκομεία της χώρας. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και αφορά κλάδους και ειδικότητες κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ