«Ποιοτική Αιγιάλεια»: Επιτακτική η ανάγκη διατήρησης του ΤΕΙ στο Αίγιο και η δημιουργία νέων Τμημάτων

«Ποιοτική Αιγιάλεια»: Επιτακτική η ανάγκη διατήρησης του ΤΕΙ στο Αίγιο και η δημιουργία νέων Τμημάτων

Τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από την δρομολογούμενη συγχώνευση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ανεξάρτητα από το ποια θα είναι, θέτουν την υποψήφια δήμαρχο Αιγιάλειας Βασιλική Ψυχράμη και τον συνδυασμό της, «Ποιοτική Αιγιάλεια», σε ετοιμότητα ώστε να αγωνιστούν ενάντια σε κάθε ενδεχόμενο υποβάθμισης του δύο λειτουργούντων Τμημάτων ΤΕΙ στο Αίγιο.

Η «Ποιοτική Αιγιάλεια» επισημαίνει τα εξής:
«Κρίνουμε δικαιολογημένη την ανησυχία καθηγητών και φοιτητών των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας και Οπτικής και Οπτομετρίας του Παραρτήματος Αιγίου ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και αναμένουμε την τελική μορφή του σχεδίου, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, ώστε να είμαστε σε θέση να παρέμβουμε.

Στους προγραμματικούς μας άξονες εντάσσεται η συνεργασία του Δήμου Αιγιαλείας με την διοικούσα αρχή των υπαρχόντων Τμημάτων ΤΕΙ της πόλης μας, η προώθηση δημιουργίας και νέων Τμημάτων που θα εδραιώσουν το Αίγιο στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, καθώς επίσης και η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για την αξιοποίηση των παραχωρημένων από τον Δήμο Αιγιαλείας εγκαταστάσεων της πρώην Χαρτοποιίας, στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
Η δημιουργία Σχολών ΤΕΙ στο Αίγιο το έτος 2000, έγινε με συγκεκριμένους στόχους και όραμα. Η ανάπτυξή τους, δημιούργησε δύο Τμήματα υψηλού επιπέδου σπουδών, με υψηλό βαθμό εισαγωγής, προγράμματα μεταπτυχιακών και μεγάλες πιθανότητες απορρόφησης αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη διατήρησής τους στο Αίγιο αλλά και η δημιουργία νέων Τμημάτων. Δεσμευόμαστε ότι θα αγωνιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση».