«Ποιοτική Αιγιάλεια»: Ενισχύουμε με εξωστρέφεια τα ποιοτικά προϊόντα μας

«Ποιοτική Αιγιάλεια»: Ενισχύουμε με εξωστρέφεια τα ποιοτικά προϊόντα μας

Είναι φανερή και αναγνωρίζεται από όλους, η εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων της Αιγιάλειας (σταφίδα, οίνος, λάδι, λεμόνια κ.α.) που οφείλεται σε μία συσσωρευμένη κλιματολογικών και γεωμορφολογικών πλεονεκτημάτων.

Προτεραιότητες δικές μας είναι:
Να βοηθήσουμε την σύνδεση των προϊόντων αυτών με το όνομα του Δήμου μας. Το λάδι πρέπει να κατοχυρωθεί ως προϊόν ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) Αιγιάλεια και το αμπέλι ως ζώνη ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) Ορεινή Αιγιάλεια.

Να βοηθήσουμε ώστε να γίνουν περισσότερο γνωστά και να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες που συνδέουν τα προϊόντα αυτά με την τοπική γαστρονομία και τον ποιοτικό τουρισμό.
Να δημιουργήσουμε δρόμους σύνδεσης των ορεινών κοινοτήτων μεταξύ τους σε ένα ενιαίο δίκτυο και να βελτιώσουμε τους αγροτικούς δρόμους.
Να αξιοποιήσουμε τα προγράμματα Leader για τις αγροτουριστικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο, για να καταστήσουμε τα χωριά μας πιο ελκυστικά.

Πως θα επιτύχουμε αυτές τις προτεραιότητες:
Θα συνεργαστούμε με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Θα αξιοποιήσουμε την «ΑΧΑΪΑ ΑΕ», την Αναπτυξιακή του Νομού μας. Στοχεύουμε στην ίδρυση παραρτήματός της στον Δήμο Αιγιάλειας, ο οποίος θα συμμετέχει στην μετοχική της σύνθεση.
Αναβαθμίζουμε την Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, που προωθεί την εξωστρέφεια του Δήμου μας, την προβολή των πλεονεκτημάτων και των ποιοτικών υπηρεσιών.
Στηρίζουμε πρωτοβουλίες και Δίκτυα συνεργασίας ανάμεσα σε συγγενείς φορείς και επιχειρήσεις, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής.
Λειτουργούμε σημεία «Info» σε κομβικά σημεία της Αιγιάλειας.