Περιφέρεια: Συνάντηση του Δικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για τα έργα ΕΣΠΑ

Περιφέρεια: Συνάντηση του Δικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για τα έργα ΕΣΠΑ

Η δεύτερη συνάντηση του Δικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, από τις 11.00 το πρωί μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (Αμερικής 32 και Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών).
Έχουν κληθεί οι υπεύθυνοι Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των φορέων που εκτελούν έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Προγράμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2010», ώστε να υπάρξει ενημέρωση όλων των μελών του δικτύου, καθώς επίσης ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτικών και προτάσεων.
Στη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστεί ως καλή πρακτική Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Δράσεων η αποτύπωση που έχει ετοιμάσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τα έργα ΕΣΠΑ. Σκοπός της συνάντησης είναι η παρουσίαση των κατευθύνσεων για την πληροφόρηση και επικοινωνία για τις ανάγκες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και ο βαθμός ενεργοποίησης των τελικών δικαιούχων του ΠΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».