Οι θέσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης Αιγιάλειας» σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων

Τις θέσεις της σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων παρουσιάζει η «Λαϊκή Συσπείρωση Αιγιάλειας» σε επιστολή – απάντησή της σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Ανατολικής Αιγιάλειας:
Σε απάντηση της επιστολής σας σχετικά με το χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων που έχει ταλαιπωρήσει το λαό της Αιγιαλείας, η Λαϊκή Συσπείρωση σας παραθέτει τις θέσεις της από την αρχή της δημιουργίας του προβλήματος οι οποίες είναι:
Να παρθούν άμεσα μέτρα από δήμο, Περιφέρεια και κυβέρνηση για την προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος.
Να γίνει χωροθέτηση νέου ΧΥΤΥ που δεν θα είναι φυσικά η υπερφορτωμένη περιοχή της Αιγείρας ούτε η περιοχή της Παπανικολού αφού υπάρχουν και εκεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω ύπαρξης υδροφόρου ορίζοντα.
Να ανακοινωθεί με ευθύνη της κυβέρνησης, Περιφέρειας και δήμου σχεδιασμός για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων του δήμου με βάση τις λαϊκές ανάγκες, χωρίς ιδιωτικοποίηση έργων και υπηρεσιών.
Να δρομολογηθεί το κλείσιμο του υπερκορεσμένου και επικίνδυνου ΧΥΤΑ Αιγείρας και να γίνει σταδιακή και ασφαλής περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής, που έχει βλαφτεί από τα στραγγίσματα και άλλες επιπτώσεις.
Να δοθεί προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό με κεντρικούς δημόσιους πόρους του εξοπλισμού αποκομιδής, βάρος στην ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση.
Μείωση των ανταποδοτικών τελών και κατάργησή τους για τους κατοίκους της Αιγείρας.
Να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δράση στον τομέα.
Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους με δικαιώματα, με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού.
Επίσης καταγγέλλουμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με οδηγία της ΕΕ, στο πλαίσιο της λεγόμενης κυκλικής οικονομίας με σκοπό το χαράτσωμα των λαϊκών νοικοκυριών μέσω του λεγόμενου τέλους ταφής που θα αρχίσει να εφαρμόζεται σύντομα για όσα απορρίμματα δεν προωθούνται για ανακύκλωση.