Νέοι υποψήφιοι σύμβουλοι με τη Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία Της Αιγιάλειας

Νέοι υποψήφιοι σύμβουλοι με τη Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία Της Αιγιάλειας

Στην δημοσιοποίηση δέκα νέων υποψηφίων για το κεντρικό ψηφοδέλτιο του δήμου προχώρησε η Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία Της Αιγιάλειας, με επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο τον Τάκη Παπακωνσταντινόπουλο.
Πρόκειται για τους: Γιούπη Δημήτριο (Αγρότης), Γρίβα Ευανθία (πρώην υπάλληλος υπουργείου Υγείας), Κουβαρά Γεώργιο (Μαθηματικός), Κωνσταντινόπουλο Κωνσταντίνο (Αγρότης), Μερτή Γεωργία (Αυτοαπασχολούμενη), Μιχαλόπουλο Βασίλειο (Αγρότης), Μπαλή Σαράντη (Εκπαιδευτικός), Παράνομου Χριστίνα (Γιατρός Ακτινολόγος), Στεργιοπούλου Αθηνά (Καθηγήτρια Αγγλικών), Χρυσανθόπουλο Ιωάννη (Συνταξιούχος ΟΤΕ, παλιός πρωταθλητής στίβου Διακοπτό).