Καθαρισμός ακτής και καταγραφή των απορριμμάτων στην Ακράτα

Καθαρισμός ακτής και καταγραφή των απορριμμάτων στην Ακράτα

Η ΟΖΟΝ Μη Κυβερνητική Οργάνωση σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο Αρίων» ανακοινώνουν τη διενέργεια δράσης καθαρισμού και καταγραφής απορριμμάτων στην παραλία Ακράτας, την ερχόμενη Τρίτη 2 Απριλίου με ώρα συγκέντρωσης 09:00 δίπλα στην εκβολή του ποταμού Κράθη (στην παραλία νότια της εκβολής).
Στο πλαίσιο της δράσης, καλούνται εθελοντές να συμμετάσχουν και να αποτελέσουν μέρος του ερευνητικού προγράμματος για τα απορρίμματα στον Κορινθιακό κόλπο. Οι εθελοντές θα εκπαιδευτούν στις μεθόδους καταγραφής καθώς επίσης και στην οργάνωση και διαχείριση ομάδων καταγραφής, με τους εξής στόχους:
Η συλλογή εποχικών δεδομένων για τη συσσώρευση των απορριμμάτων στη θάλασσα και τις ακτές του Κορινθιακού.
Η εκπαίδευση των εθελοντών και η πιστοποίηση της ικανότητας και γνώσης τους.
Η δημιουργία δικτύου ικανών συνεργατών με περιβαλλοντική ευαισθησία για την υλοποίηση μελλοντικών προγραμμάτων προστασίας και αποκατάστασης του Κορινθιακού.

  • Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και τη συμμετοχή της ΟΖΟΝ Μη Κυβερνητική Οργάνωση, του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο Αρίων», του Οικιστικού και Πολιτιστικού Σύλλογου Αλυκής Βοιωτίας «η Αργώ» της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ, και του Συλλογου Ελεύθερων και Αυτόνομων Δυτών Νομού Φωκίδας «Κρισσαίος», στα πλαίσια της προσπάθειας για την προστασία και ανάδειξη του Κορινθιακού κόλπου, μετά την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο Natura 2000.

Για ενημέρωση και πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου, επερχόμενες δράσεις και συμμετοχή εθελοντών σε αυτές, το κοινό μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.ozon-ngo.gr/korinthiakos.