Ιάσων Φωτήλας: «Συμψηφισμός Εισφορών ΕΛΓΑ με αποζημιώσεις;»

Ιάσων Φωτήλας: «Συμψηφισμός Εισφορών ΕΛΓΑ με αποζημιώσεις;»

Ερωτήματα σχετικά με την προώθηση λύσης ώστε να μη χάνεται η αποζημίωση των αγροτών όταν δεν καταβάλλονται οι εισφορές εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου θέτει προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας και Αν. Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Θέμα: Συμψηφισμός Εισφορών ΕΛΓΑ με αποζημιώσεις;

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) έχει ως βασικό σκοπό την ασφάλιση των ζημιών στη φυτική παραγωγή από κινδύνους όπως χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, ακραίες βροχοπτώσεις, την ασφάλιση των ζημιών του ζωικού κεφαλαίου από το σύνολο σχεδόν των φυσικών κινδύνων και ασθενειών, την ενεργητική προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της φυτικής παραγωγής κατά παγετού και χαλαζιού και τέλος την επέκταση των δραστηριοτήτων του και σε άλλους κινδύνους και άλλα αντικείμενα. Η ασφάλιση στον ΕΛΓΑ είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με αγροτικές επιχειρήσεις.
Για να μπορεί κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποζημιωθεί από πιθανές καταστροφές από τον ΕΛΓΑ θα πρέπει να πληρώνει τις εισφορές του. Όταν οι εισφορές αυτές δεν καταβάλλονται και μάλιστα εντός προθεσμίας, τότε προστίθενται στις φορολογικές εκκρεμότητες του προσώπου, χωρίς όμως την ίδια στιγμή να δικαιούται και την ανάλογη αποζημίωση. Με άλλα λόγια, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο χάνει το δικαίωμα αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ σε περίπτωση που δεν έχει πληρώσει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας τις εισφορές του, ενώ ταυτόχρονα παραμένει η υποχρέωσή του απέναντι στον φορέα.
Δεδομένων των προεκτεθέντων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Ποια είναι η θέση του αναφορικά με το εν θέματι πρόβλημα; Συμφωνεί με το να χάνεται η όποια αποζημίωση των αγροτών όταν δεν καταβάλλονται οι εισφορές εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου;
2. Σκοπεύει να προωθήσει μία λύση στο προαναφερθέν πρόβλημα, όπως για παράδειγμα του συμψηφισμού των εισφορών με την αποζημίωση σε περίπτωση που αυτή προκύπτει;
3. Εξετάζει άλλες λύσεις όπως την υπαγωγή των οφειλών σε δόσεις όπως συμβαίνει και σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς;
4. Σκοπεύετε να προβείτε σε ενέργειες για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ στο συγκεκριμένο θέμα; Εάν ναι, ποιες είναι αυτές και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα;