Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τους κοινωνικούς φορείς

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τους κοινωνικούς φορείς

Σε τέσσερις βασικούς πυλώνες στηρίζεται το σχέδιο δράσης για την πρόληψη, ευαισθητοποίηση και προαγωγή υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2019 που εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου.
Αναλύοντας τις βασικές κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης, ο Βοηθός Περιφερειάρχη σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντώνης Χαροκόπος εστίασε σε δράσεις για την καταπολέμηση της Ανεργίας, την καταπολέμηση της Φτώχειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Δυτική Ελλάδα με τα Δίκτυα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκτιμώντας ότι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μπορεί να συμβάλει στην ανάσχεση της ανεργίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα παρέχει ισχυρά έμπρακτα παραδείγματα για τη δυνατότητα αναδιοργάνωσης της παραγωγής και της οικονομίας, στηρίζει, υποστηρίζει και προβάλλει δίκτυα και οργανώσεις εθελοντών. Τέλος, αναφερόμενος στον τέταρτο πυλώνα ο κ. Χαροκόπος μίλησε για καθολική κάλυψη της Υγείας στη Δυτική Ελλάδα με την αξιοποίηση της πληροφορικής, τα προγράμματα «τηλεφροντίδας», βοήθειας κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους και πάσχοντες και τη στενή συνεργασία με τις περιφερειακές δομές υγείας πάνω στο χάρτη υγειονομικών αναγκών της Δυτικής Ελλάδας.
«Η υγεία των πολιτών αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο σχεδιασμός δράσεων και η υλοποίηση του, συντονισμένα και με τη συνεργασία του ΚΕΕΛΠΝΟ και του Υπουργείου Υγείας, στοχεύει στη διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές», υπογράμμισε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεόδωρος Λάμπος, προσθέτοντας πως στόχος είναι η αντιμετώπιση θεμάτων υγείας, η μέριμνα σε προληπτικό επίπεδο, η διαφύλαξη και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, η προστασία των πολιτών, η άρση των κοινωνικών ανισοτήτων και της απομόνωσης και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες.