Εστάλησαν τα πορίσματα του ΕΛΓΑ για τις ζημιές στην Τ.Κ. Πτέρης

Εστάλησαν τα πορίσματα του ΕΛΓΑ για τις ζημιές στην Τ.Κ. Πτέρης

O ΕΛΓΑ ενημερώνει πως απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από βροχόπτωση στις 25 Αυγούστου 2018 για την Τοπική Κοινότητα Πτέρης, τα οποία θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες και όποιος διαφωνεί μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης από 3-15 Απριλίου 2019 στην ανταποκριτή του ΕΛΓΑ που στεγάζεται στο Δήμο Αιγιάλειας (οδός Νικ. Πλαστήρα 11, Αίγιο).