Εξασφαλίστηκαν 6,4 εκ. ευρώ για την σύνδεση του λιμένα Αιγίου με τον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Αθηνών

Εξασφαλίστηκαν 6,4 εκ. ευρώ για την σύνδεση του λιμένα Αιγίου με τον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Αθηνών

Ένα ακόμα βήμα για την υλοποίηση του έργου της σύνδεσης του νέου λιμένα Αιγίου με τον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Αθηνών σημειώθηκε σήμερα (21/1) μετά την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να δεσμεύσει την πίστωση του ποσού των 6,4 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτείται για την κατασκευή του έργου. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι αναγκαίες πιστώσεις για τις δαπάνες απαλλοτριώσεων. Όπως είναι γνωστό το έργο με τίτλο «Σύνδεση Λιμένα Αιγίου με τον Αυτοκινητόδρομο Πατρών-Αθηνών» έχει ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η δε Περιφέρεια έχει ήδη προετοιμάσει το σύνολο των ενεργειών για την διαγωνιστική διαδικασία.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η υλοποίηση του έργου κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου να δημιουργηθεί ο δυτικός δακτύλιος της πόλης του Αιγίου και να ενισχυθεί η διαμετακομιστική δραστηριότητα της πόλης με την άμεση σύνδεση του Νέου Λιμένα με το εθνικό δίκτυο.
Η μελέτη του έργου αφορά εργασίες κατασκευής οδού, νέας χάραξης, συνολικού μήκους 1557,07 μ., με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Όπως είναι γνωστό η οδός έχει σαν αφετηρία τον κόμβο εισόδου – εξόδου του Νέου Λιμένα, διέρχεται Δυτικά – Νότια του Βιολογικού Καθαρισμού, της Μαρίνας και των παλαιών σφαγείων, στη συνέχεια κινείται Νότια του ποταμού Μεγανίτη, διασχίζει τον οικισμό Νέου Κόσμου και στη συνέχεια κινούμενη στα βόρεια του οικισμού, καταλήγει στον προβλεπόμενο από την ΠΑΘΕ κυκλικό κόμβο.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
«Πρόκειται για ένα έργο οραματικό και εμβληματικό το οποίο θα αποτελέσει ορόσημο και θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να διεκδικεί και να εξασφαλίζει πόρους, με στόχο να υλοποιεί έργα στρατηγικής σημασίας. Η σύνδεση του λιμένα Αιγίου με την εθνική οδό δεν είναι απλά ένα οδικό έργο. Θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην οικονομική άνθιση της περιοχής» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.