Εντάχθηκαν σε χρηματοδότηση τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης της Αιγιάλειας

Εντάχθηκαν σε χρηματοδότηση τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης της Αιγιάλειας

Η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευγενία Φωτονιάτα υπέγραψε την ένταξη του έργου «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών οικισμών Αιγιάλειας» με δικαιούχο της ΔΕΥΑ Αιγιάλειας και συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 23.5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Στο πλαίσιο του έργου χρηματοδοτείται η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων μήκους 75.500 μ. περίπου και 6 τοπικών αντλιοστασίων στους οικισμούς Γ προτεραιότητας Ακράτα (Αιγείρα, Κράθιο και Παραλίας Συλίβαινας), Διακοπτό, Ροδοδάφνη (σε ενιαίο οικιστικό συγκρότημα με Άβυθο και Άκολη), Λόγγο και Σελιανίτικα του πρώην Δήμου Συμπολιτείας.
Στην ίδια απόφαση ένταξης εγκρίνεται και ποσό 870.000 ευρώ με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας για την παρακολούθηση και επίβλεψη των αρχαιολογικών εργασιών που θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου.