Ενεργειακή αναβάθμιση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αιγίου

Ενεργειακή αναβάθμιση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αιγίου

Την χρηματοδότηση με 60 εκατ. ευρώ για 58 έργα ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων αποφάσισε το υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και συγκεκριμένα η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ. Μέσα σε αυτά τα έργα συμπεριλαμβάνεται και η ενεργειακή αναβάθμιση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αιγίου με χρηματοδότηση 453.096,00 ευρώ.