Εκδήλωση στα Καλάβρυτα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές

Εκδήλωση στα Καλάβρυτα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές

Οι στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές, θα βρεθούν στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 (ώρες 10.00-14.00) στην αίθουσα του αρχοντικού της Παλαιολογίνας, στα Καλάβρυτα.
Στόχος του έργου είναι η εκπόνηση ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης (Action Plan) σχετικά με καλές πρακτικές και τη βέλτιστη διακυβέρνηση με συνέργεια μεταξύ επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών, εκπαιδευτικών – ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, έτσι ώστε:
1. 
Να ανασυγκροτηθεί η παραγωγική βάση με νέα ή διαφορετικά ανταγωνιστικά προϊόντα, τα οποία θα εξαχθούν στην διεθνή αγορά και θα συμβάλλουν στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων.
2. 
Να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων με προοπτική ανάπτυξης και παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο ευρύτερων παραγωγικών αλυσίδων, καθώς και διευκόλυνση της εκμετάλλευσης των νέων ιδεών και της υποστήριξης των επιχειρήσεων (νέων και υφιστάμενων).
3. 
Να προωθηθεί η νεανική επιχειρηματικότητα σε διάφορους τομείς αξιοποιώντας κάθε μορφή καινοτομίας, δημιουργικότητας και τεχνολογικής εξειδίκευσης.