Δήμος Αιγιάλειας – Αποτελέσματα Εκλογών Α’ Γύρου

Δήμος Αιγιάλειας – Αποτελέσματα Εκλογών Α’ Γύρου

Στον δεύτερο γύρο των εκλογών προκρίνονται οι ΓούτοςΚαλογερόπουλος

√  Ενσωμάτωση (139 από τα 139 Τμήματα)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγεγραμμένοι: 52.328  –  Ψήφισαν: 31.959  –  Συμμετοχή: 61,07 %
Έγκυρα: 30.415  – 
Άκυρα: 1.179  –  Λευκά: 365
1. Γούτος: 10.177 ψήφοι – 33,46 %
2.
Καλογερόπουλος: 8.939 ψήφοι – 29,39 %

3. Ψυχράμη: 6.025 ψήφοι – 19,81 %
4. Παπακωνσταντινόπουλος: 2.922 ψήφοι – 9,61 %
5. Τριανταφυλλόπουλος:
1.214 ψήφοι – 3,99 %
6. Κουρή: 1.138 ψήφοι – 3,74 %


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
√  Ενσωμάτωση (13 από τα 13 Τμήματα)
Εγγεγραμμένοι
: 2.801  –  Ψήφισαν: 1.853  –  Συμμετοχή: 66,15 %

Έγκυρα: 1.759  –  Άκυρα: 70  –  Λευκά: 24
1. Γούτος: 696 ψήφοι – 39,57 %
2. Καλογερόπουλος: 458 ψήφοι – 26,04 %
3. Παπακωνσταντινόπουλος: 233 ψήφοι – 13,25 %
4. Ψυχράμη: 225 ψήφοι – 12,79 %
5. Τριανταφυλλόπουλος: 98 ψήφοι – 5,57 %
6. Κουρή: 49 ψήφοι – 2,79 %

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
√  Ενσωμάτωση (60 από τα 60 Τμήματα)
Εγγεγραμμένοι
: 27.026  –  Ψήφισαν: 16.024  –  Συμμετοχή: 59,29 %

Έγκυρα: 15.369  –  Άκυρα: 505  –  Λευκά: 150
1. Γούτος: 5.123 ψήφοι – 33,33 %
2. Καλογερόπουλος: 4.156 ψήφοι – 27,04 %
3. Ψυχράμη: 3.186 ψήφοι – 20,73 %
4. Παπακωνσταντινόπουλος: 1.632 ψήφοι – 10,62 %
5. Κουρή: 637 ψήφοι – 4,14 %

6. Τριανταφυλλόπουλος: 635 ψήφοι – 4,13 %

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
√  Ενσωμάτωση (18 από τα 18 Τμήματα)
Εγγεγραμμένοι
: 5.477  –  Ψήφισαν: 3.230  –  Συμμετοχή: 58,97 %

Έγκυρα: 3.062  –  Άκυρα: 110  –  Λευκά: 58
1. Γούτος: 1.286 ψήφοι – 42,00 %
2. Καλογερόπουλος: 723 ψήφοι – 23,61 %
3. Ψυχράμη: 448 ψήφοι – 14,63 %
4. Παπακωνσταντινόπουλος: 328 ψήφοι – 10,71 %
5. Τριανταφυλλόπουλος: 210 ψήφοι – 6,86 %
6. Κουρή: 67 ψήφοι – 2,19 %

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
√  Ενσωμάτωση (17 από τα 17 Τμήματα)
Εγγεγραμμένοι
: 6.596  –  Ψήφισαν: 4.036  –  Συμμετοχή: 61,19 %

Έγκυρα: 3.776  –  Άκυρα: 199  –  Λευκά: 61
1. Καλογερόπουλος: 1.227 ψήφοι – 32,49 %
2. Γούτος: 1.091 ψήφοι – 28,89 %
3. Ψυχράμη: 894 ψήφοι – 23,68 %
4. Παπακωνσταντινόπουλος: 331 ψήφοι – 8,77 %
5. Τριανταφυλλόπουλος: 132 ψήφοι – 3,50 %
6. Κουρή: 101 ψήφοι – 2,67 %

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ
√  Ενσωμάτωση (9 από τα 9 Τμήματα)
Εγγεγραμμένοι
: 3.666  –  Ψήφισαν: 2.418  –  Συμμετοχή: 65,96 %

Έγκυρα: 2.264  –  Άκυρα: 129  –  Λευκά: 25
1. Γούτος: 772 ψήφοι – 34,10 %
2. Καλογερόπουλος: 730 ψήφοι – 32,24 %
3. Ψυχράμη: 445 ψήφοι – 19,66 %
4. Παπακωνσταντινόπουλος: 154 ψήφοι – 6,80 %
5. Κουρή: 95 ψήφοι – 4,20 %
6. Τριανταφυλλόπουλος: 68 ψήφοι – 3,00 %

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
√  Ενσωμάτωση (22 από τα 22 Τμήματα)
Εγγεγραμμένοι
: 6.762 –  Ψήφισαν: 4.398  –  Συμμετοχή: 65,04 %

Έγκυρα: 4.185  –  Άκυρα: 166  –  Λευκά: 47
1. Καλογερόπουλος: 1.645 ψήφοι – 39,31 %
2. Γούτος: 1.209 ψήφοι – 28,89 %
3. Ψυχράμη: 827 ψήφοι – 19,76 %
4. Παπακωνσταντινόπουλος: 244 ψήφοι – 5,83 %
5. Κουρή: 189 ψήφοι – 4,52 %
6. Τριανταφυλλόπουλος: 71 ψήφοι – 1,70 %