Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το 2018 στις 31 Ιανουαρίου

Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το 2018 στις 31 Ιανουαρίου

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Ελλάδας έτους 2018», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17.30.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής).