Ημερίδα την Τετάρτη στην Περιφέρεια για την ανάπτυξη της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη

Προ-επώαση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών από το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου AgroInnoEco

Απ. Κατσιφάρας: «Η έρευνα και η καινοτομία κρίσιμοι πυλώνες για την οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος»

Αιγιαλέων Πόλις: «Τα ευτράπελα των συνυποψήφιων που ατυχώς επιχειρούν να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα των εκλογών»

Περιφέρεια: Συνάντηση του Δικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για τα έργα ΕΣΠΑ