Υποψήφιος Περιφερειάρχης με την «Πατριωτική Αυγή για την Δυτική Ελλάδα» ο Ανδρέας Νικολακόπουλος

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης να κηρυχθεί άμεσα η Ανατολική Αιγιάλεια, ζητά ο Πάνος Σακελλαρόπουλος

Οι ιχθυοκαλλιέργειες πυλώνας στήριξης της απασχόλησης και της οικονομίας στη Δυτική Ελλάδα