Σχόλιο Γούτου για τα σκουπίδια: «Όσοι κατείχαν καίριες δημοτικές θέσεις δεν είναι άμοιροι ευθυνών…»

«Ποιοτική Αιγιάλεια»: Επιτακτική η ανάγκη διατήρησης του ΤΕΙ στο Αίγιο και η δημιουργία νέων Τμημάτων