Γούτος: «Οι δημότες καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στο χθες που μας φέρνει προβλήματα και ένα αύριο με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης»