Χρήστος Γούτος: «Νιώθω ένας από εσάς, γιατί κατοικώ κι εγώ εδώ και ζω κάθε μέρα την Ανατολική Αιγιάλεια»

Σε ετοιμότητα η Περιφέρεια για την διεξαγωγή των εκλογών – 1.693 Εκλογικά Τμήματα στη Δυτική Ελλάδα

Παραδόθηκαν τα προσχέδια του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Εγγειοβελτιωτικά έργα από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, μεταξύ αυτών το Αρδευτικό Αγ. Τριάδος Ακράτας

Χρήστος Γούτος: «Ο κ. Καλογερόπουλος μάτωσε την κοινωνία του Ερινεού με την υπόδειξη της Παπανικολού»