Νέα αθλητικά έργα δρομολογούνται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, βελτίωση εγκαταστάσεων στην Αιγιάλεια