Μνημόσυνο υπέρ του αειμνήστου Ιωάννου Βασιλειάδου και επίδοση χρηματικών βοηθημάτων σε πρωτοετείς φοιτητές

Καρπέτας: «Συνεχίζουμε τις καινοτόμες δράσεις τουριστικής προβολής πιστοποιώντας επαγγελματίες τουρισμού…»

Γούτος για την Ανακύκλωση: «Μαζί με τον απλό κόσμο, εθελοντές και κοινωνικούς φορείς θα κάνουμε άλματα»