Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια εφαρμογής όλων των Δράσεων του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών κ.λπ.), καταβλήθηκαν ενισχύσεις ύψους 6.856.391,34 ευρώ στους δικαιούχους παραγωγούς της Περιφέρειας μας εντός του έτους 2016.
Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν:
• Στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: 4.756.699,86 ευρώ.
• 
Στην Π.Ε. Αχαΐας: 1.427.120,89 ευρώ.
• Στην Π.Ε. Ηλείας: 672.570,59 ευρώ.
Η υλοποίηση των δράσεων συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των δικαιούχων παραγωγών.

dimtse90ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΗ Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια εφαρμογής όλων των Δράσεων του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών κ.λπ.), καταβλήθηκαν ενισχύσεις ύψους 6.856.391,34 ευρώ στους δικαιούχους παραγωγούς της Περιφέρειας μας εντός του...