Ανοιχτή επιστολή στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δήμο Παπαδημητρίου απέστειλε σήμερα το Επιμελητήριο Αχαΐας. Θέμα της επιστολής είναι το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αναδιάρθρωσης ληξιπροθέσμων επιχειρηματικών χρεών. Αναλυτικά:
«Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωσή σας, αναμένεται στο άμεσα προσεχές χρονικό διάστημα, να καταθέσετε στην Βουλή, νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αναδιάρθρωσης ληξιπροθέσμων επιχειρηματικών χρεών.
Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε πως στην περιοχή του Νομού Αχαΐας δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν καθυστερημένες οφειλές στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, η άδεια λειτουργίας της οποίας ανακλήθηκε το 2012. Επίσης πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν καθυστερημένες οφειλές από δάνεια που είχαν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (όπως πυροδάνεια και σεισμοδάνεια).
Κατόπιν των ανωτέρω και για να παρουσιάζεται ενιαία αντιμετώπιση, όσον αφορά τους δανειολήπτες, στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο, παρακαλούμε να υπάρξει πρόβλεψη, ώστε να εντάσσονται στις διατάξεις του και οι ακόλουθες κατηγορίες:
– Δάνεια που είχαν ληφθεί από τράπεζες που σήμερα βρίσκονται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
– Δάνεια που έχουν ληφθεί -υπό ειδικές συνθήκες- με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Παρακαλούμε, για την θετική σας ανταπόκριση στο αίτημά μας, καθώς σε διαφορετικές συνθήκες, θα παρατηρηθούν αδικίες και άνιση μεταχείριση σε βάρος μεγάλου τμήματος δανειοληπτών της περιοχής μας».

dimtse90ΑΧΑΪΑΑνοιχτή επιστολή στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δήμο Παπαδημητρίου απέστειλε σήμερα το Επιμελητήριο Αχαΐας. Θέμα της επιστολής είναι το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αναδιάρθρωσης ληξιπροθέσμων επιχειρηματικών χρεών. Αναλυτικά: «Κύριε Υπουργέ, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωσή σας, αναμένεται στο άμεσα προσεχές χρονικό διάστημα, να καταθέσετε στην Βουλή, νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό...