Σήμερα κατέθεσα στο Δήμο Αιγιαλείας με αριθμό Πρωτοκόλλου 32604 11/10/2016 αναφορά σχετικά με υπάλληλο του Δήμου Αιγιαλείας υπεύθυνη στον τομέα πολιτικής προστασίας του Δήμου και πρόεδρος των εργαζομένων για ανάρμοστη συμπεριφορά χωρίς προηγούμενο απέναντι μου.
Επίσης στην αναφορά μου ζητώ να μας κάνει γνωστό η Δημοτική αρχή το τρόπο που έγινε η πρόσληψη συγγενικών ατόμων μόνιμων υπαλλήλων του δήμου του προηγούμενου 8μήνου, χωρίς να υπάρχει σύμβαση, χωρίς να υπάρχει εισήγηση από την οικονομική ομάδα του δήμου από που θα βρεθούν τα χρήματα για την πληρωμή τους κτλ.
Γνωρίζω Επίσης ότι η αδερφή της προέδρου των εργαζομένων που έχει μπει με το παλιό 8μηνο σαν ΥΕ εργάτης καθαριότητας τυγχάνει καλύτερης μεταχείρισης  αφού τοποθετείται με εσωτερική μετακίνηση μια στο κοινωνικό φροντιστήριο του δήμου ή πότε στην βιβλιοθήκη κτλ. επίσης για το παλιού 8μηνου οι εργάτες οι περισσότεροι με συγγένειες πρώτου βαθμού με αντιδημάρχους και μόνιμους υπαλλήλους του δήμου έχουν καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα για την παραμονή τους στην δουλειά και πληρώνονται κανονικά.
Στον δήμο μας έχουν κατά καιρούς καταγραφεί στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεις η αμέλεια των υπευθύνων για την άθλια εικόνα του δήμου προς όλους τους πολίτες καθώς και των επισκεπτών της κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ο δήμος μας έχει ανάγκη για εργάτες και οφείλει  στους πολίτες της Αιγιάλειας να πράττει ορθώς όσο αφορά την επιλογή υπαλλήλων που έχουν ανάγκη την εργασία.
Παράνομο ή Νόμιμο 8μηνο στο δήμο Αιγιαλείας;

Γεώργιος Τζάκης 

dimtse90ΕΠΙΣΤΟΛΕΣΣήμερα κατέθεσα στο Δήμο Αιγιαλείας με αριθμό Πρωτοκόλλου 32604 11/10/2016 αναφορά σχετικά με υπάλληλο του Δήμου Αιγιαλείας υπεύθυνη στον τομέα πολιτικής προστασίας του Δήμου και πρόεδρος των εργαζομένων για ανάρμοστη συμπεριφορά χωρίς προηγούμενο απέναντι μου. Επίσης στην αναφορά μου ζητώ να μας κάνει γνωστό η Δημοτική αρχή το τρόπο που...