Ο μαχητικότατος Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου συνεχίζει τις δυναμικές παρεμβάσεις σε σημαντικά για τον κλάδο και την κοινωνία ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό, έστειλε εξώδικό στον υφυπουργό Εργασίας για την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου, με τους δικηγόρους να μιλούν για παράβαση στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, δεδομένου ότι γίνεται με βάση το φορολογητέο εισόδημα του 2015 αντί για το εκάστοτε προηγούμενο έτος, όπως προβλέπει ο νόμος.

Αναλυτικά η εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία του Συλλόγου:
Πραγματικά μας δημιουργεί μεγάλη έκπληξη και αγανάκτηση που κατά παράβαση του Νόμου, προβήκατε στον υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών για το τρέχον έτος με βάση το φορολογητέο εισόδημα του έτους 2015, ενώ ο νόμος προβλέπει σαφέστατα με βάση το εκάστοτε προηγούμενο έτος, μη αφιεμένου κανενός περιθωρίου διακριτικής ευχέρειας ή εξουσιοδοτικής διατάξεως για διαφορετικό τρόπο υπολογισμού. Σας είχαμε ενημερώσει με αίτησή μας εγγράφως ότι για να μην καταστρατηγηθεί ο νόμος, έπρεπε οι ασφαλιστικές εισφορές να καταβληθούν σε δύο δόσεις ήτοι μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2016 προκειμένου να υπάρχει βάση αναφοράς για τον υπολογισμό τους σύμφωνα με το νόμο με βάση το προηγούμενο έτος.
Σε συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου με την υπεύθυνη του γραφείου του Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Πετροπούλου, μας ενημέρωσε ότι υπάρχει e-mail από τους θεσμούς που δεν επιτρέπει να γίνει δεκτό το συγκεκριμένο αίτημα. Όταν ζήτησα να το δω μου είπε ότι δεν είναι δυνατόν αυτό.
Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης που διεξάγει η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητάμε να μας επιδείξετε το περιεχόμενο του e-mail προκειμένου να το αποστείλουμε στα πλαίσια της έρευνας που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ήδη με προηγούμενο έγγραφο του Προέδρου του Ευρωκοινωβουλίου κ. Martin Schults μας γνωστοποίησε ότι οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται από την Ελληνική Κυβέρνηση. Εσείς μας ενημερώσατε ότι υπάρχει e-mail των θεσμών που δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση του αιτήματός μας.
Προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια και η νομιμότητα και για να διαπιστωθεί με πρωτοβουλίες ποιών καταστρατηγείται ο νόμος, ζητάμε εντός πέντε -5- ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, να μας επιδείξετε εγγράφως το επικαλούμενο υφ΄ υμών έγγραφο.
Σε διαφορετική περίπτωση ζητάμε από την κα Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην οποία κοινοποιείται η παρούσα , μετά απράκτου της παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, να διατάξει την επίδειξη του συγκεκριμένου e-mail σε εμάς προκειμένου να προσκομισθεί στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της προκαταρκτικής έρευνας που έχει διατάξει για τον ασφαλιστικό νόμο. Μετά τις εξοντωτικές αυξήσεις στον ασφαλιστικό νόμο σε συνδυασμό με τις υπέρογκες φορολογικές υποχρεώσεις, οδηγούν σε αφανισμό το Δικηγορικό Σώμα και τα ως άνω γεγονότα πραγματικά μας οδηγούν σε πλήρες αδιέξοδο.
Σας καλούμε σε κάθε περίπτωση να ακυρωθεί η απόφαση για καταβολή των τρεχουσών εισφορών με βάση το 2015 και να εφαρμόσετε τον νόμο.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,κ. Πετρόπουλο, οδός Σταδίου 24 Αθήνα (έδρα Υπουργείου) και στην κα Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.

dimtse90ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΟ μαχητικότατος Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου συνεχίζει τις δυναμικές παρεμβάσεις σε σημαντικά για τον κλάδο και την κοινωνία ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό, έστειλε εξώδικό στον υφυπουργό Εργασίας για την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου, με τους δικηγόρους να μιλούν για παράβαση στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, δεδομένου ότι γίνεται με βάση...