Τι αναφέρει το Σωματείο Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων του Δήμου Αιγιάλειας

Νέα ανακοίνωση σχετικά με τον αγώνα των απολυμένων συμβασιούχων εξέδωσε το Σωματείο Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων του Δήμου Αιγιάλειας στην οποία αναφέρει:
«Η Διοίκηση του Σωματείου απαιτεί από το Δήμαρχο Αιγιάλειας να προβεί στην υπογραφή διαπιστωτικής πράξης για τα 17 άτομα συμβασιούχων της καθαριότητας τα οποία απόλυσε 23 Δεκεμβρίου 2016 και να μην χρησιμοποιεί  ως άλλοθι το Ελεγκτικό Συνέδριο και την δικαστική απόφαση για το αίτημα που είχε γίνει διότι:
1. Η Πράξη επικαλείται το άρθρο 49 του ν.4325/2015, και όχι το άρθρο 16 του ν.4429/2016.
2. Το άρθρο 16 του ν.4429/2016 επιβάλλει την αυτοδίκαιη παράταση.
3. Ο περιορισμός του 24μηνου διατυπώνεται στο ΠΔ 164/2004 και όχι στο Σύνταγμα, όπως κακώς έχει κυκλοφορήσει, και αυτό λύνεται με τη διατύπωση «κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης» στο άρθρο 16 του ν.4429/2016.
4. Από την παράταση των συμβάσεων του άρθρου 16 του ν.4429/2016 έχουν εξαιρεθεί οι παρατάσεις δίμηνης διάρκειας
5. Σύμφωνα με την Παρ. 8 του Άρθρου. 103 του Συντάγματος: «Νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου».
6. Εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιο από το υπουργείο Εσωτερικών με αρ. Πρωτ. οικ 41488/21 Δεκεμβρίου 2016 με την οποία δε προβλέπεται η εξαίρεση όσων έχουν αρνητική απόφαση δικαστηρίου με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών (Οικ. 41488/21-12-2016). Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται από δήλωση του ΥΠ. Εσωτερικών «αίρονται αμφισβητήσεις -ή και προσχηματικές αιτιάσεις- που, με αφορμή άσχετες με τους Ο.Τ.Α. διατάξεις και δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ ερμηνεία και εφαρμογή διαφορετικού νομοθετικού πλαισίου-, θέτουν προσκόμματα τόσο στην καταβολή των αποδοχών όσο και στην ίδια τη δυνατότητα εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. να συνεχίσουν να εργάζονται. Ύστερα από την εγκύκλιο αυτή, κάθε αρμόδιος φορέας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν και να εφαρμόσει το νόμο».
Οι απολυμένοι συμβασιούχοι εργαζόμενοι της καθαριότητας μαζί  με όλους τους εργαζόμενους θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δικαιωθούν. Ο Δήμος Αιγιάλειας ειδικά μετά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχτηκε λόγω χιονόπτωσης τους έχει άμεσα ανάγκη να βγουν στους δρόμους και να παρέχουν τη βοήθεια στους πολίτες της Αιγιάλειας και όχι να μένουν έξω από το Δημαρχείο άπραγοι.
Καλούμε λοιπόν πάλι το Δήμαρχο άμεσα να συμμορφωθεί στο νόμο και να δώσει εντολή στο νομικό σύμβουλο του Δήμου να αλλάξει γραμμή πλεύσης και να του υποδείξει τον τρόπο για τη πρόσληψη των συμβασιούχων της καθαριότητας γιατί τα σκουπίδια άρχισαν να ξεχειλίζουν από τους κάδους».

dimtse90ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΤι αναφέρει το Σωματείο Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων του Δήμου Αιγιάλειας Νέα ανακοίνωση σχετικά με τον αγώνα των απολυμένων συμβασιούχων εξέδωσε το Σωματείο Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων του Δήμου Αιγιάλειας στην οποία αναφέρει: «Η Διοίκηση του Σωματείου απαιτεί από το Δήμαρχο Αιγιάλειας να προβεί στην υπογραφή διαπιστωτικής πράξης για τα 17 άτομα συμβασιούχων...