Δρομολογούνται σημαντικά έργα για την Αιγιάλεια, με τη συμβολή του Χρήστου Μπούνια

Την υποβολή προτάσεων για την ένταξη σειράς έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο, που αφορούν εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης των πυρόπληκτων οικισμών, έργα οδοποιίας και βελτιώσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις.
Μεταξύ των έργων που εγκρίθηκαν και δρομολογούνται, χάρη στην σημαντική συμβολή του Αιγιώτη Περιφερειακού Συμβούλου Χρήστου Μπούνια, είναι και πέντε που αφορούν την Αιγιάλεια. Συγκριμένα:
1) «Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός της Οδού Κουνινά-Ρακίτα-Λεόντιο στο τμήμα από διασταύρωση Κουνινάς προς Ρακίτα έως Λεόντιο», Π/Υ: 3.600.000,00 €.
2) «Βελτίωση & Εκσυχρονισμός δικτύων ύδρευσης πυρόπληκτων οικισμών Δήμου Αιγιάλειας», Π/Υ: 1.100.000,00 €.
3) Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για το έργο «Σύνδεση λιμένα Αιγίου με αυτοκινητόδρομο Πατρών – Αθηνών.
4) «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων του πρώην Δήμου Διακοπτού», Π/Υ: 599.999,84 €.
5) «Τσιμεντοστρώσεις & Ασφαλτοστρώσεις στις Τ.Κ. Κουνινάς, Μελισσίων και στις περιοχές Κάτω Πτέρη και Αγ. Ανδρέα», Π/Υ: 997.999,76 €.