ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΕΛΓΑ

Όσοι παραγωγοί έχουν ζημιωθεί από χιονόπτωση – παγετό στις 8-9 Ιανουαρίου 2017 σε ελαιόδεντρα και εσπεριδοειδή σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αιγιάλειας, μπορούν να υποβάλουν στον αντίστοιχο ανταποκριτή ΕΛΓΑ σχετική δήλωση ζημιάς, το αργότερο μέχρι την 26 Ιανουαρίου 2017, προσκομίζοντας υποχρεωτικά:
1)  Δελτίο Ταυτότητας.
2)  Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Τράπεζας.
3)  ΑΦΜ Δικαιούχου.
4)  Δήλωση Καλλιέργειας.
5)  0,10 λεπτά κατά δέντρο.
Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στις ζημιές σε καρπούς απαιτείται η καταβολή των παραπάνω τελών, όσον αφορά όμως τις ζημιές στο Φυτικό Κεφάλαιο δεν χρειάζεται η καταβολή τελών, παρά μόνο η υποβολή απλής σχετικής δήλωσης μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2017.

dimtse90ΑΓΡΟΤΙΚΑΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΕΛΓΑ Όσοι παραγωγοί έχουν ζημιωθεί από χιονόπτωση - παγετό στις 8-9 Ιανουαρίου 2017 σε ελαιόδεντρα και εσπεριδοειδή σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αιγιάλειας, μπορούν να υποβάλουν στον αντίστοιχο ανταποκριτή ΕΛΓΑ σχετική δήλωση ζημιάς, το αργότερο μέχρι την 26 Ιανουαρίου 2017, προσκομίζοντας υποχρεωτικά: 1) ...