Απ. Κατσιφάρας: «Η ενίσχυση της καινοτομίας σταθερή πολιτική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Σταθερός προσανατολισμός που διατρέχει τις πολιτικές της είναι η έρευνα και η καινοτομία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την τόνωση της παραγωγικότητας. Αυτό τόνισε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας κατά την ομιλία του στην επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση της Έκθεσης Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας -Patras lnnovation Quest- «PATRAS IQ», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (12/4), στο Royal στην Πάτρα.
«Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια η οποία έχει εντάξει ένα μεγάλο αριθμό έργων, όπου συνεργάζονται επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς. Υπάρχουν τέσσερις ενεργές προσκλήσεις με κονδύλια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»» τόνισε ο κ. Κατσιφάρας και στη συνέχεια παρέθεσε στοιχεία για την χρηματοδότηση της καινοτομίας, τονίζοντας: «Χρηματοδοτούμε 100 νέες επιχειρήσεις και 200 υφιστάμενες μ’ έναν προϋπολογισμό ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προγραμματίζουμε μελλοντικές προσκλήσεις για τη χρηματοδότηση ακόμη 130 νέων επιχειρήσεων και 220 υφισταμένων στους τομείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στη μεταποίηση, την καινοτομική επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ».
Επίσης, όπως είπε ο κ. Κατσιφάρας, αυτή στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 11 έργα στον τομέα μικροηλεκτρονικής και προηγμένων υλικών προϋπολογισμού ύψους 2,4 εκατομμυρίων ευρώ, 7 έργα στις ενεργειακές εφαρμογές ύψους 1,8 εκατ. ευρώ και 16 έργα εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, είναι στρατηγική επιλογή της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να ενισχύει με χρηματοδοτήσεις την εξωστρέφεια και την διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,  την ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων ανακύκλωσης, όπως επίσης τις δημιουργικές επιχειρήσεις.
«Στρεφόμαστε όμως  και στον αναπτυσσόμενο τροφέα της αγροδιατροφής, όπου εκεί συναντάται η καινοτομία με τον πρωτογενή τομέα. Ενδεικτικό είναι το πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργίας προ-θερμοκοιτίδας στον τομέα της αγροδιατροφής, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AGROINNOECO που αναδεικνύει τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες στον τομέα της αγροδιατροφής από νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες, οι οποίοι μέσω μιας διαδικασίας εκπαίδευσης και δικτύωσης θα υποστηριχθούν προκειμένου να ετοιμάσουν βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις συντονισμένες προσπάθειές μας που γίνονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης», πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.
Καταλήγοντας, αφού τόνισε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στήριξε από την πρώτη στιγμή την έκθεση «Patras IQ» έχοντας εμπιστοσύνη στο ρόλο και στη δυναμική που έχει αναπτύξει αυτή η έκθεση αλλά και στην προοπτική της.
«Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πολλές και σύνθετες, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι τέτοιες συνέργειες και πρωτοβουλίες, όπως το «Patras IQ», επιτυγχάνουν τη συνένωση δυνάμεων και τη συνεργασία όλων των φορέων, μ’ ένα όραμα: τη σύζευξη της ακαδημαϊκής με την επιχειρηματική κοινότητα για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων» επεσήμανε ο κ. Κατσιφάρας.